بایگانی

Archive for the ‘کمونیستهای انقلابی’ Category

جلد سوم، بخش ششم، فصل ٤٢ سرمایه؛ کارل مارکس

ژوئیه 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی

 جلد سوم، بخش ششم، فصل ٤٢ سرمایه؛ کارل مارکس

جلد سوم کاپیتال مارکس
پروسۀ تولید سرمایه داری بمثابۀ یک کل
بخش ششم – قسمت دوم – فصل چهل و دوم
بهرۀ تفاضلی II – مورد دوم – قیمت تولید کاهش یابنده

کمونیستهای انقلابی
http://www.k-en.com
  info@k-en.com

جلد سوم، بخش ششم، فصل ٤١ سرمایه؛ کارل مارکس

مارس 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بمناسبت ١٨ مارس, سالروز تولد کمون پاریس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلد سوم، بخش ششم، فصل ٤١ سرمایه؛ کارل مارکس

جلد سوم کاپیتال مارکس
پروسۀ تولید سرمایه داری بمثابۀ یک کل
بخش ششم – قسمت دوم – فصل چهل و یکم
شکل دوم بهرۀ تفاضلی – قیمت تولید ثابت

کمونیستهای انقلابی
http://www.k-en.com
  info@k-en.com

برگزيده ايى از آثار لنين در رد انحلال طلبى

مارس 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال