بایگانی

Archive for the ‘کميته فعالين کارگرى سوسياليستى فرانکفورت’ Category

فيلم … تظاهرات ضد سرمايه داری در فرانکفورت ٣١/٣/٢٠١٢

آوریل 1, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

فيلم سمينار مفهوم انقلاب و رویداد تاریخی ١٣۵٧

فوریه 25, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بمناسبت ٨ مارس روز جهانى زن

فوریه 19, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دعوت به جلسه سخنرانى و پرسش و پاسخ » مفهوم انقلاب و رويدادهاى ۵٧»

فوریه 6, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

فيلم تظاهرات روز ١٧/١٢/٢٠١١ در شهر فرانکفورت

دسامبر 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

فيلم تظاهرات روز شنبه ۵ نوامبر در شهر فرانکفورت(Occupy Together)

نوامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

فيلم تظاهرات روز شنبه ۵ نوامبر در شهر فرانکفورت(Occupy Together)

نوامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال