بایگانی

Archive for the ‘کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر لرستان’ Category

اعدام زندانیان سیاسی ، حبیب لطیفی ، علی صارمی، حبیب گل پری پور و رضا شریفی بوکانی را متوقف کنید!

دسامبر 28, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیانیه
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر لرستان- خرم آباد
هنوز هم بوی زلف سوخته میدهی باد . بوی هم خون های مرا باد با خود می آورد . هوار ، ای داد ، ای بیداد . هنوز هم دو چشم روشن ، دو دست انتظار سرد ، برای خونخواهی ظلم در این سرزمین ناآباد …. ما را فرا میخوانند.

بیشتر بخوانید…