بایگانی

Archive for the ‘کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-شیکاگو’ Category

جلسه گفتمان آزاد برای بحث و بررسی فعالیت های لازم برای جلو گیری از جنگ و جنایت

آوریل 13, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

احتمال شروع یک جنگ ویرانگر دیگر

  نگاهی به سیاستهای تجاوزکارانه و امپریالیستی از جانب آمریکا و متحدانش در منطقه و واکنشهای ماجراجویانه و غیر مردمی از طرف جمهوری اسلامی 

  وظایف افراد و جریانات مترقی در خارج کدامند؟

جلسه گفتمان آزاد برای بحث و بررسی فعالیت های لازم برای جلو گیری از جنگ و جنایت

 از تمام ایرانیان آزایخواه و ایران دوست دعوت میشود که برای همفکری و همکاری در این جلسه شرکت کنند

یکشنبه 15 آوریل ساعت 1:00 بعد از ظهردر کتابخانه عمومی ویلمت
Wilmette Public Library
1242 Wilmette Ave847-256-6912 

 کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – شیکاگو 

   Csip_ch@yahoo.com

  
 

به مناسبت خیزش جنبش دانشجوئی در ١٨ تیر ١٣٨٧

ژوئیه 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در ایران، از اوان حکومت جمهوری اسلامی در 1357، حقوق بشر بنیادی مانند آزادیهای  مدنی و سیاسی، دائما نقض میشوند. آنهائیکه خوستار استفده از حقوق دمکراتیک هستند به زندان افکنده شده، زیر شکنجه قرار گرفته و حتی اعدام میشوند.

بیشتر بخوانید…