بایگانی

Archive for the ‘کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی (فرانکفورت)’ Category

ويديو کلیپ در باره رضا شهابی

دسامبر 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

فيلم تظاهرات در فرانکفورت درحمايت از مبارازات ضد سرمايه دارى

نوامبر 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

فيلم آکسيون حمایت از مبارزات شکوهمند کارگران ماهشهر

اکتبر 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تظاهرات ١۵ اکتبر عليه بانکها در حمايت از اشغال وال استريت در شهر فرانکفورت آلمان و حمايت از کارگران ماهشهر

اکتبر 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گزارش مختصر از نيويورک ( ويديو کليپ )

اکتبر 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

حمايت از کارگران پتروشيمی (ويديو کليپ)

اکتبر 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جىایت برای ماندگاری استثمار و واپسگرایی!

اوت 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

راز رانت نفتی و صد سال مبارزه‌ی کارگران نفت

مه 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

راز رانت نفتی و صد سال مبارزه‌ی کارگران نفت

 سخنراني سعيد در سمينار کارگري در فرانکفورت اين برنامه توسط کميته فعالين کارگري سوسياليستي در تاريخ 30 .04 .2011 در شهر فرانکفورت برگزار شد

 http://www.ustream.tv/recorded/14589788 

 سخنرانی بصورت کامل

دو اطلاعيه … علیه اعدام … بازهم حادثه غم‌انگيز ديگری برای کارگران

ژانویه 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

علیه اعدام

رژیمی که انسانی را اعدام می‌کند، در حقیقت بازتأئید نیستی خود را بر جامعه آشکار می‌سازد. اعدام در حیات رژیم سرمایه‌داری جمهوری و در دستگاه فیض و ایمان اسلامی، نه به امروز محدود است و نه به دیروز محدود بود، همزاد این نظام است. یگانه راه الغای این قتل عام اجتماعی، سرنگونی سوسیالیستی این رژیم می‌باشد.

بیشتر بخوانید…