بایگانی

Archive for the ‘کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد’ Category

تظاهرات ٨ مارس روزجهانی زن

مارس 3, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

رفاه بدون سود
Välfärd utan vinst
تظاهرات
8 مارس روزجهانی زن
در سیاست خصوصی سازی ها بیشترین ضربات به زنان کارگروارد میشود. در بهداری ها، مدارس و مهد کودکها، زنان بیشترین نیروی کار هستند. بیشترین بارمشکلات این مراکز بعلت سیاستهای اشتباه به دوش زنان است. 
Torsdag 8 mars, Kl. 17.00
Mariatorget
تظاهرات بعد از گردهمایی و اعتراض در مقابل ساختمان اصلی
شهرداری و استانداری به تظاهرات کمیته 8 مارس در
 می پیوندد. Slussen

  انجمن حق زنان  Kvinnors Rätt  www.womansrights.org
  کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد  Iransk-svenska arbetarsolidaritetskommittén isask@comhem.se
کانون سوسیالیست های کارگری   Arbetarsocialisternas organisation  kargar.socialist@gmail.com

مارس 2012

بیشتر بخوانید…

همبستگی با مبارزات کارگران و مردم یونان

فوریه 17, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دولت ائتلافی یونان، متشکل از
سوسیال دمکراتها، محافظه کارها و راستهای افراطی
تصمیمات ارتجاعی شامل کم کردن بیشترحقوقها و حقوق بازنشستگی بین 20 – 30 % … و نیز پس گرفتن حق قراردادهای دسته جمعی را گرفته اند.

بیشتر بخوانید…

دو اطلاعيه … به کمپین آزادی کارگران زندانی بپیوندیم! … تظاهرات علیه احزاب راست، فاشیست

دسامبر 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

به کمپین آزادی کارگران زندانی بپیوندیم!
جمهوری اسلامی سرمایه، وحشیانه کارگران و فعالین کارگری را به بند کشیده است. شکنجه و آزار فعالین کارگری نمایانگر ترس و وحشت این رژیم بحران زده است. حاکمان سرمایه به علت ناتوانی در حل بنیادی مسائل اقتصادی و سیاسی جامعه سرکوب را پیشه کرده و بیشترین حملات را متوجه طبقه کارگرو پیشروان آن نموده است.

بیشتر بخوانید…

شب همبستگی با اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر!

اکتبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

شب همبستگی
با اعتصاب کارگران
پتروشیمی ماهشهر!
کارگران زندانی
و تمامی زندانیان سیاسی را
فورا آزاد کنید!
22 اکتبر 2011  ساعت 19.00
پیام، موزیک، غذا و نوشیدنی
Västertorpsskolan
Störtloppsvägen 2
T – Västertorp
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
Iransk- svenska arbetarsolidaritetskommittén
isask@comhem.se

بیشتر بخوانید…

کارگران زندانی باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد گردند!

ژوئیه 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تهاجم گسترده رژیم جمهوری اسلامی سرمایه به طبقه کارگر و زحمتکشان ایران از بعد از انقلاب 57 شروع و تا به امروز به شیوه های گوناگون ادامه داشته است. از حمله به اعتراضات کارگری و قلع و قمع نمودن تشکلهای واقعی کارگران ودر پی آن اعدام و تبعید فعالین سیاسی کارگری به قصد محروم کردن کارگران از رهبران عملی خود در دهه 60، و ادامه همین روند در دهه 80 با دستگیری و شکنجه و حتی شلاق فعالین خوشنام کارگری وبه گلوله بستن کارگران معترض تا حمله به دستمزدها و سطح معیشت کارگران با عنوان هدفمند سازس یارانه ها و… همگی در بطن تهاجم گسترده ای می گنجد که رژیم سرمایه داری می خواهد یکبار دیگر دوره ای از انباشت سرمایه را با پشتیبانی آن ممکن سازد.

بیشتر بخوانید…

اول ماه مه : پرتوان باد جنبش کارگری

آوریل 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اول ماه مه امسال در شرایطی فرا می رسد که انقلابات توده ای در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه که زمانی مامن و جایگاه راحتی برای سودآوری شرکتهای بزرگ امپریالیستی بودند  شروع شده وهم اکنون مبارزه انقلابی مردم در لیبی و یمن و سوریه و اردن وعراق همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید…

جشن اول مه

آوریل 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جشن اول مه 
روز جهانی کارگران
solidaritet safton
30 april 2011, kl.18.00
پیام، موزیک، رقص، غذا و نوشیدنی
musik, dans, mat & dryck
Västertorpsskolan Störtloppsvägen 2
T – Västertorp
زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگران
Länge leve 1 maj, arbetarnas internationella dag
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
Iransk- svenska arbetarsolidaritets kommitté 
 COSATU                               isask@comhem.se