بایگانی

Archive for the ‘کمیته کمونیستی دفاع از حقوق دمکراتیک’ Category

امروز متفاوت تر از روزهای قبل

مارس 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

روزی فعالیت میکردیم تا جلوی استرداد پناهجویان را بگیریم امروز برای دفاع از انسانهای آزاده ای که به علت ظلم کشورهای به اصطلاح حافظ حقوق بشر به آنها روا شده دست یاری به سوی شما ها دراز میکنیم.

بیشتر بخوانید…

درخواست حمایت برای جلوگیری از استرداد پناهجو، کیومرث سیرنگ تاجانی، به ایران

دسامبر 17, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

بدینوسیله کمیته کمونیستی دفاع از حقوق دمکراتیک از تمامی کمیته ها، گروه ها، سازمان ها،  و احزاب مستقل در خواست می کند تا از استرداد پناهجوی سیاسی، کیومرث سیرنگ تاجانی، 52 ساله، اهل شهر مبارز پرور رشت، جلوگیری به عمل آورند.

بیشتر بخوانید…