بایگانی

Archive for the ‘کومەله – حزب سوسيال دمکرات کردستان’ Category

سى و دو سال اشغالگرى وحشيانەى جمهورى اسلامى در کوردستان!

اوت 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال