بایگانی

Archive for the ‘کیان آذر’ Category

شرط بندی روی اسب بازنده!

فوریه 24, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

از 1سال گذشته ما شاهد آمدن فضای سیاسی ایران روی این مسئله بوده ایم که مدام برای آلترناتیو سازی و رهبری اعتراضات و آینده سیاسی ایران صحبت شده که نمونه های آن مشخصا توسط مهاجرانی ها بنام شورای سبز امید و بعد توسط مجتبی واحدی که از یاران سبز خود دور شده بود بنام کنگره ملی و در ادامه توسط رضا پهلوی صورت گرفت. در چند ماه گذشته نیز کنفرانس هایی مخفی و غیرعلنی در لندن و پاریس و بهمان صورت مخفی در هفته های گذشته در هامبورگ و استکهلم برگذار شده و قرار است کنفرانس بعدی هم در واشنگتن برگزار شود. این کنفرانس ها با ایکون های آشنایی مانند "دمکراسی و حقوق بشر" برگزار شده اما مورد اعتراض گسترده ای قرار گرفته اند. جریان چیست؟ چرا این نوع کنفرانس ها برگزار میشوند و چرا مورد اعتراض گسترده قرار میگیرند؟

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کیان آذر

در دفاع از انقلاب مردم ایران

فوریه 16, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

سال 88 دلمه چرکینی در جامعه ایران ترکید و بعد از سالها مبارزه در صفوف جنبشهای اجتماعی مانند مبارزات دانشجویان و زنان و یا مدافعین حقوق کودک و یا مبارزات معلمان، پرستاران و کارگران و یا مبارزه علیه اعدام و سنگسار ویا برای آزادی زندانیان سیاسی، مردم ایران در سال 88 بصورت میلیونی از فضایی که بمناسبت انتخابات و تقلب انتخاباتی جمهوری اسلامی بوجود آمده بود-

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کیان آذر