بایگانی

Archive for the ‘کیوان جاوید’ Category

اندر باب لخت شدن ها و بر افروختن ها

مارس 9, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

آذر ماجدی بعد از انتشار تقویم "انقلابیون برهنه" به ابتکار مریم نمازی  در مذمت لخت شدن ساکنین غیر اروپائی در اروپا و آن هم، نه در کنار سواحل که در برابر دوربین نظر داده اند. مشکل اما احتمالا معرفتی نیست شخصیتی است. می گوید این که هنری نیست که در اروپای آزاد زنی لخت بشود، اینجا که خطری ندارد. از این پس، اما، برای قضاوت در درست بودن یک حرکت اجتماعی باید روی میدان مین رفت تا از طرف خانم ماجدی پروانه عبور دریافت کنیم یا برای مقدس شدن مبارزه باید در گروه های چند نفره قاچاقی به ایران رفت تا از خانم ماجدی مدال قهرمانی بگیریم. البته چند نفر از همین "طرفدارن مریم نمازی" از ایران عکس های "هنجار شکن" به خارج فرستاده اند و اعلام همبستگی کرده اند. چه فایده که آنقدر شجاعت نداشتند که صورت خودشان را با شعار های ضد رژیمی نپوشانند. "مبارزین و انقلابیون پوشالی که جرات مبارزه قهرمانانه و تا پای جان را ندارند."

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کیوان جاوید