بایگانی

Archive for the ‘کیوان نوفرستی’ Category

انتشار «نرخ بیکاری» پس از یک و سال نیم!

دسامبر 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مرکز ملی آمار ایران نهایتاً پس از حدود یک سال و نیم، سکوت خود را شکست و به انتشار داده های بیکاری و اشتغال در تابستان سال جاری دست زد که البته این اقدام خود به تنهایی قابل تأمل است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کیوان نوفرستی

کارفرمایان و معافیت از پرداخت حق بیمۀ سهم کارفرما در بکارگیری کارگران جدید

نوامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

به گزارش خبرگزاری ایسنا در مردادماه سال جاری، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و تأیید معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین ‌نامۀ اجرایی بند "و" ماده (80) قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه را تصویب کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کیوان نوفرستی

کارفرمایان و معافیت از پرداخت حق بیمۀ سهم کارفرما در بکارگیری کارگران جدید

نوامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

به گزارش خبرگزاری ایسنا در مردادماه سال جاری، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و تأیید معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین ‌نامۀ اجرایی بند "و" ماده (80) قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه را تصویب کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کیوان نوفرستی

کارفرمایان و معافیت از پرداخت حق بیمۀ سهم کارفرما در بکارگیری کارگران جدید

نوامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

به گزارش خبرگزاری ایسنا در مردادماه سال جاری، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و تأیید معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین ‌نامۀ اجرایی بند "و" ماده (80) قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه را تصویب کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کیوان نوفرستی

به بهانۀ مسألۀ بیمۀ کارگران ساختمانی

اوت 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

طی چند هفتۀ گذشته، مسألۀ بیمۀ کارگران ساختمانی مجدّداً مطرح شده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کیوان نوفرستی