بایگانی

Archive for the ‘گروه پژوهش کارگری’ Category

گسترش و سازماندهی تنها راه تقابل کارگران است (بخش چهارم و پایانی)

مارس 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

از سال ۱۳۵۰ صنعت در کشور رونق بیشتری یافت و با افزایش قیمت نفت ، پروژه های بزرگ نفتی ، گازی و پتروشیمی در قالب مجتمعهای بزرگ بهمراه سایر مجتمعها در صنایع و معادن در شهرهای مرکزی استانها آغاز بکار کرد، در نتیجه حجم جدیدی از نیروهای متخصص و کارگری ایجاد گردید . در آن دوران استانهای خراسان جنوبی ، سیستان ، کرمان ، بلوچستان ، کردستان ، بویر احمد ، گیلان و بخشهایی از آذربایجان بدلایل سیاسی و پراکندگی یا شامل این پیشرفت اقتصادی نگشته و یا در بخشهای کوچکی از این استانها پروژه هایی بسته به نوع آن پروژه و وجود منابع طبیعی محلی مورد بهره برداری قرار گرفت و در نتیجه افراد این استانها برای یافتن شغل رهسپار دیگر نقاط صنعتی شدند . پیشرفت صنعتی با سقوط سلطنت و استقرار نظام جمهوری اسلامی با سرعت کمتری رشد یافت اما به دلیل تغییر فضای سیاسی و اجتماعی منجر به افزایش جمعیتی گردید که خود موجب گسترش نیروهای کاری و کارگری  جوانتر گردید .

بیشتر بخوانید…

گسترش و سازماندهی تنها راه تقابل کارگران است ( بخش سوم )

فوریه 25, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

سال ۱۳۹۰ آخرین ماه خود را طی می کند ، ماهی که در ۳۳ سال گذشته همواره کارگران و حقوق بگیران در انتظار حقوق پایه و احیانا عیدی و پاداشی هستند که دولت و حکومت تعیین می کنند که همواره برخلاف سخنان ظاهری و شیرین مسولان ، حداقلی است که با توجه به تورم مقدارش نسبت به سال قبلش کمتر بوده است .

بیشتر بخوانید…

گسترش و سازماندهی تشکلات کارگری تنها راه تقابل کارگران است ( بخش دوم )

فوریه 17, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

مارکس با بررسی مکاتب فلسفی پیش از خود و بررسی نظامهای برقرار شده ، به درک آن رسید که تضاد طبقاتی ناشی از سرمایه داری تنها با رهبری طبقه کارگر نفی شده و جامعه سوسیالیستی نتیجه می گردد . مارکس و دوست وفادارش انگلس باور داشتند که باید با شرکت در اعتراضات و اعتصابات ، کارگران را آموزش داده و تئوری خود را غنا بخشند و آثار آنها همه نشان دهنده پراتیک اجتماعی آنهاست .

بیشتر بخوانید…

گسترش و سازماندهی تشکلات کارگری تنها راه تقابل کارگران است ( بخش اول )

فوریه 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در تاریخ جنبش کارگری ایران سابقه ندارد که با وجود زیر خط فقر بودن اکثریت کارگران و با وجود بیکاری وسیع که منجر به اعتراضات فراوان آنها گشته است ، همچون زمان حال حاضر این چنین فاقد تشکلات کارگری باشد ! حکومت و دولت که مست از انحصار قدرت ، نه تنها به قانون کار ضد کارگری پیشین بسنده نکرده و تغییرات جدیدی را در آن بر علیه کارگران در حال تصویب دارد ، با افزایش قیمتها و هزینه های سرسام آور بهمراه موج بیکاری به دستگیری کارگران پیشرو و فعالین آنها نیز می پردازد تا با زمینه اعتراضات فراوان ، از گسترش جنبش کارگری پیشگیری نماید .

بیشتر بخوانید…

پیشنهاد برای گسترش مبارزات جنبش کارگری از طریق ایجاد نهادهای مستقل

اوت 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مذهب سلاح اصلاح طلبان در تقابل حکومت و وظیفه جنبش کارگری

اوت 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

واقعیت اینستکه پایه های حکومت ولایتی سپاهی لرزیده و سیاستهای رژیم از همه نظربه بن بست رسیده است ، این بن بست چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی ، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نظامی در داخل و خارج کشور ایجاد شده است . سیاستهای سرکوب داخلی رژیم با وجودیکه با فشار سپاه و بسیج همراه بوده و توانسته بطور مقطعی خیابانها را کنترل نماید ، نه تنها زندانیان سیاسی را منکوب نکرده بلکه صدای اعتراض آنها روزانه از زندانهای مخوف شنیده می شود که ندای آزادی سر می دهند .

بیشتر بخوانید…

امتحان جنبش کارگری در مقابل سرمایه داری ولایتی سپاهی

ژوئیه 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال