بایگانی

Archive for the ‘گودرز حسنوند’ Category

چپ شیعه و حرکت تاریخی و ضد ارتجاعی لخت شدن زنان مبارز

آوریل 6, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

این روزها در محافل و مطبوعات چپ و غیر چپ چه در داخل و چه خارج از ایران بحث ها و اظهار نظرات زیادی بر له یا علیه این حرکت شجاعانه و انقلاب این زنان در گرفته.  بخشی از این نظرات مخالف از طرف کسانی عنوان شده که خود را چپ می دانند و حتی به خود شاید مدال یک فمنیست چپ هم بیاوزند. واقعا فقط تاسف آور  هست و بس.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:گودرز حسنوند