بایگانی

Archive for the ‘یداله خسروشاهی’ Category

سازماندهی صندوق تعاون کارگری در مراکز کاری

دسامبر 11, 2009 دیدگاه‌ها غیرفعال

یداله خسروشاهی : رژیم جمهوری اسلامی جهت جلوگیری از سازمانیابی کارگران در مراکز کاری فشار مضاعفی را بر فعالین جلو صحنه کارگری وارد می کند.هدف رژیم از این فشارها در مضیقه مالی قرار دادن این فعالین و دور کردن آنها از توده کارگران است.واقعیت این است که دستمزد شاغلین کارگری کفاف مخارج زندگی آنها را نمی دهد .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:یداله خسروشاهی