بایگانی

Archive for the ‘‏شورش لرستانی’ Category

چه بايد كرد

فوریه 8, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

ما چه بخواهيم و چه نخواهيم  بايد بر سر اين نكته به توافق برسيم كه حاصل 32 سال حاكميت نكبت و  كهنه پرستي و فساد و جنايت و ابتذال آنهم با هزينه هاي نجومي از بيت المال البته با تشكيلات و سازماندهي و برنامه ريزي شده اثرات و تبعات خاص خودش را داشته است حامعه كنوني ايران را نميتوانيم از از تأثيرات مخرب و منفي اين پروسه حكومتي كه ميتوان آنرا بطور خلاصه يورش به هويت انساني و در مرحله بعد ايراني دانست  در امان بدانيم  فقط انسانهايي شانس نجات يافته اند كه بشكلي از دايره اين نظام ضدخلقي بيرون هستند يا حداقل برخلاف جريان شنا ميكنند پيوستگي و همبستگي و آلوده شدن به آين كثافت هر چند نسبي  فرو رفتن در لجنزاريست كه آلودگيش به آساني قابليت پاك شدن را ندارد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:‏شورش لرستانی

زنده باد انقلاب

فوریه 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

آرايش قوا و مرزهاي انقلاب و ضد انقلاب در مرحله كنوني
بدون شك شرايط حساسي را از سر ميگذرانيم رژيم باندهاي سياه و فالانژيستهاي اسلامي فاشيستي  با پيچيده ترين بحران موجوديتش روبروست زمان هر لحظه آبستن تغييرات جديديست تعجيل اسراييل بگفته وزير دفاعش در حمله به تأسيسات اتمي و نگراني و آخرين تلاشهاي مجامع بين المللي مانند آمريكا و انرژي اتمي و بانك جهاني و اتحاديه اروپا   براي سرپا نگهداشتن حكومت اسلامي ولي مطيعتر در آينده  با فشارهاي اقتصادي به نقطه اوجش نزديك ميشود

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:‏شورش لرستانی